des 2013


Godkjennings skjema

Siden NCF har innskjerpet reglene for deltagelse i team i sykkelritt, er vi nå nødt til å innhente skriftlig godkjenning fra klubbene for de som har helårselisens, og skal sykle med oss i 2014. Denne godkjenningen må innhentes av den enkelte rytter. Vi har laget et skjema til dette formålet. Dere må få dette signert og oversendt til oss i styringsgruppen. Skjemaet ligger på denne linken:+
Les mer