Styret kaller inn til årsmøte i kantinen hos Fjogstad hus på Stangeland 11 nov. 2020 klokken 19.00.

Adresse: Brannstasjonsveien 8. (vis a vis Optimera)

Saksliste:

1. Team Jæren legges ned. Det er alt for få som stiller opp på arrangementene våre. I tillegg er det ikke lenger tillat med støtteapparat på den Store Styrkeprøven – Trondheim – Oslo.

2. Team Jæren fortsetter som nå. Dersom alternativ 2 får flertall fratrer nåværende styre og årsmøtet velger nytt styre.

3. Ved eventuell avvikling foreslår styret at pengene som står på vår konto fordeles til klubber i lokalområdet som driver aktivt med barne- og ungdoms sykling.

4. Eventuelt

PÅ GRUNN AV SMITTEVERN OG SPORING MÅ ALLE SOM KOMMER MELDE SEG PÅ ARRANGMENTET.