Det er av stor betydning at alle melder inn sitt behov for kort Team Jæren- jersey/bukse/hjelm, som er minimum av det som må være på plass ved lagdeltagelse; Colorline og T-O.

Vi må ordne bestilling i god tid, da det tar tid å produsere! 
Det er jo kjekt å ha utstyret også når de mer systematiske samtreningene starter opp til våren.

Frist for å melde inn sine behov er satt til 31.01.2016
Trykk HER for å se utvalget vårt i bekledning.
Husk å oppgi størrelse på plagg/hjelm ved bestilling.

For prøving, kontakt Birger.
Birger nås på 915 56 565 eller via epost birger.aase @ lyse.net

For bestilling, kontakt med Ove. (Husk størrelse og antall)
Ove nås på 911 30 991 eller via epost advokat @ olanda.no