Da er det på tide å betale inn for spinningen i vinter.

De som har vert med på spinning betaler 500 kr  (her er medlemskontigent inkludert.)

Medlemskontigent : kr.100. ( De som ikke har deltatt på spinning , men vil være en del av Team Jæren )

 

 

Betales til konto : 9688.10.77644

Husk å merke innbetaling med spinning / kontigent og navn