Team Jæren satser på å stille med lag i T-O i 2020. Med målsetning på 18 timer. Vi legger opp tilen sosial tur sammen med gode sykkelvenner. Hans Bø og Kjell Sponås stiller som kapteiner på laget. De har begge syklet Styrkeprøven på express laget til Team Jæren og er meget erfarne.

Det er laget eget arrangement på Team Jæren siden på facebook. Bare å hive seg rundt og melde seg på før påmeldings prisen stiger