Siden NCF har innskjerpet reglene for deltagelse i team i sykkelritt, er vi nå nødt til å innhente skriftlig godkjenning fra klubbene for de som har helårselisens, og skal sykle med oss i 2014. Denne godkjenningen må innhentes av den enkelte rytter. Vi har laget et skjema til dette formålet. Dere må få dette signert og oversendt til oss i styringsgruppen. Skjemaet ligger på denne linken:

Skjema for godkjenning

Dere finner også skjemaet under «Google Docs» i menyen over her.

Ferdig utfylt skjema sendes til lag kontaktene. Det vil si «expressen@teamjaren.no, lag2@teamjaren.no eller lag3@teamjaren.no