Tid:     Torsdag 1. november 2012 – kl 20.00.

Sted:   Radlastovå, Sandnes idrettspark . VIP rommet i andre etasje i nybygget .

 

Følgende innkalles:

Medlemmer i Team Jæren

 

Foreløpig saksliste:

  1. Åpning
  2. Godkjenning av innkalling.
  3. Valg av møteleder og protokollførere.
  4. Årsberetning for 2012.
  5. Regnskap for perioden 30/09 2011 til 15/10 2012.
  6. Omformulering av §5 i vedtektene ( etter mandat fra årsmøte 2011 )
  7. Valg
  8. Eventuelt.

 

Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 18. oktober.

 

Sandnes, 3.10.2012

Styringsgruppen for Team Jæren

Ivar Hebnes