Sykler til Trondheim skal leveres inn ved Optimera onsdag 19. juni mellom kl. 17.00 – 18.00. Merk sykkelen med navn og ta med teppe el. lign for beskyttelse av syklene. Husk også å ta av pedalene.
Egenandelen blir i år kr 1750,-. Betales inn til konto 9688.10.77644.
Husk å merke betalingen med navn på rytter. Egenandelen skal være innbetalt før innlevering av sykkel.
 
Vennlig hilsen
Styringsgruppen
Team Jæren