18 timers laget starter kl. 05.55 og 16 timers-laget en time deretter, kl. 06.55. Veldig gunstige start-tidspunkter.

Den enkelte kan nå melde seg på direkte til arrangøren, Styrkeprøven, ved bruk av påmeldingsinfo lagt ut på både Team Jæren sin hjemmeside og på Team Jæren sin FB side, knyttet til henholdsvis 16 timers og 18 timerslagene.

Man velger hvilket lag en vil sykle og bruker påmeldingsinfo knyttet til det laget. Den enkelte skriver også inn hvilken sykkelklubb deltageren sykler for.

Det er viktig at alle som deltar på de to lagene også fyller ut infoskjema (om seg selv), som ligger på påmeldingsside både på Team Jærens hjemmeside og på FB siden.

Draktkrav for å sykle med Team Jæren er «senket» til at minimum Team Jæren overdel må brukes. Slik overdel kan kjøpes eller lånes (svært mange har slike overdeler, kort jersey, vest eller annet). Se ellers Team Jæren, hjemmesiden hva angår Team Jæren; klær og utstyr, m/kontaktinfo til forvalter Birger Aase, for de som har interesse for kjøp.

For 18 timers-laget kan det ligge an til et veldig interessant samarbeid med politiets bedriftslag med Ole Johan Røykenes i spissen. Det legges opp til at de starter samtidig med oss, at vi veksler på «draoppgaven» og at vi har et felles støtteapparat. Et slikt samarbeid fordrer at vi trener noe sammen når våren kommer.

INTERESSEMØTE

Ber om at man merker seg at vi i Team Jæren arrangerer et «interessemøte» for alle som har interesse, eller allerede har bestemt seg, for at de skal sykle T-O sammen med Team Jæren i 2018. Interessemøtet finner sted 20.11.2017 kl. 19.00 i kantinen i Seabrokers sitt bygg i Forusbeen 78 på Forus. Det blir da også møte og gjennomgang med kapteiner (foreløpig Jarle Vorland (16 t.) og Ove Landa (18 t.) oppgaven vil etterhvert bli fordelt på flere, herunder Ole Johan, som forhåpentligvis vil bidra, sammen med sine kolleger, i et samarbeid med 18 t. laget)

Vel møtt !