Team Jæren inviterer: Årets, og tidligere års, Team Jæren T-O deltagere og støtteapparat, OG DE SOM ØNSKER Å DELTA FREMOVER.

Invitasjon kan lastes ned her: årsfest_tj2016.pdfårsfest_tj2016.pdf

Team Jæren inviterer: Årets, og tidligere års, Team Jæren T-O deltagere og støtteapparat, OG DE SOM ØNSKER Å DELTA FREMOVER.
Alle inviteres med ektefelle/ledsager.

 

Bekledning til denne festen er absolutt casual; kom som du er/som du vil.

Kanskje noen priser/erkjentlighet vil bli utdelt/omtalt.

Kanskje legger vi legger opp til noen korte foredrag og vi skal ha diverse løyer i mild konkurranseform.
Det ska ver ein fest der adle, så vil, kan sei någe t adle. Overraskelser kan påventes.

 

Vi ledes gjennom denne festen av entusiastiske toastmastre
Vi skal ha musikk, muligheter for en svingom, og prosjektorer som ruller bilder fra historiske, tilbakelagte T-O ritt m.m.

 

Påmelding skjer ved innmelding av deltagelse på arrangement på Team Jæren sin facebookside eller til Harry sin epostadresse: harry.nottveit@narenergi.no eller bare ved oppgjør til Team Jærens konto 9688.10.77644 innen 11.10.2016 (Husk merk innbetaling med navn)

Prisen er 300,- pr person

Deltakere i støtteapparatet for 2016 m/felle/ledsager deltar med oppjør kr. 1,-.
Det gjelder også for våre utmerkede spinning-instruktører.

 

Sykkelhilsen fra

Festkomiteen