Medlemskontingent.

Hei alle som liker Team Jæren, og spesielt dere som sykler sammen med oss. Medlemskontingent er besluttet på årsmøte, og er kr. 500. Dette betales inn på kontonr. 9688.10.77644 innen 1.4.

Som tidligere informert om, var det årsmøte i januar. Referat er lagt ut på www.teamjaren.no under Google Docs. 

Her er punktet som gjelder medlemskontingent:

6. Medlemskontingent. 

I dag ordinær medlem kr 100 og medlem med spinning kr 500,-. 

Forslag for 2014: flat pris, kr for alle. 

Vedtatt: flat pris, kr 500,- for alle. Enstemmìg vedtatt.

Henning