Frist for laveste påmeldingsavgift på Styrkeprøven er 26.10, Team Jærens ryttere melder seg på pulja med start kl 0803, og følger menyen på påmeldings siden, det er ikke mulig å legge inn Team Jæren som lag enda pga feil hos Styrkeprøven, dette vil bli ordnet senere hos dem. Expressryttere har egen link pga Lagkonk og denne linken fås ved å sende en mail til expressen@teamjaren.no