Det blir noen endringer på spinning tidene etter nyttår. Mandag blir som før med oppstart 20.15, mens onsdag endres til oppstart 18.05. Vi må være ute av salen kl 19.20. Da starter en nye time. Tilslutt vil jeg ønske alle sammen en god jul og et riktig godt nyttår.