Nå kan det være hjelp å få for de som aldri helt får til sittestillingen på sykkelen. Det er jo synd om vi ikke får ut potensialet i en sykkel til mangfoldige tusen kroner fordi vi ikke sitter riktig eller at sykkelen ikke er riktig innstilt til akkurat din kropp.
Ådne Orstad er mannen som kan hjelpe oss med innstilling av sykkel eller sykler. Selve jobben tar et par timers tid og gjøres i lokalene til Ortopediteknikk, som ligger ved Skeiane helsehus i Sandnes (andre etasje i Helgø Mat-bygget på Stangeland/Sandved).

Prisen for sykkelinnstillingen vil være 2000 kroner, forutsatt at vi blir minst 10 ryttere som ønsker dette. Hvis interessen er stor nok, får vi diskutere eventuelle detaljer og spørsmål med Ådne. Han tilbyr også å holde et informasjonsmøte for oss, hvis vi ønsker det.

Ådne forteller dette om sin egen bakgrunn:
“Jeg har vært aktiv BMX-syklist i over 25 år og har syklet på landslaget i 6 år. Etter dette har han også syklet mye både mtb og landevei. Jeg har bachelorgrad innen ortopediteknikk og har jobbet 6 år som ortopedi-ingeniør, hvor vurdering av gangmønster og tilpasning av ortopediske hjelpemidler er viktigste arbeidsoppgaver. Biomekanikken som benyttes ved vurdering av gangmønster benyttes også ved vurdering av sittestilling på sykkel, og ved tilpassing av såler/kiler i skoene for å få en korrekt stilling av ankler/knær.
Jeg benytter Retul 3D bikescan, som er en dynamisk vurdering av sittestillingen. Det vil si at sittestillingen vurderes mens en sitter og tråkker på sykkelen. Leddutslag i 6 ledd måles, og på bakgrunn av disse eksakte verdiene kan en avgjøre hvilke justeringer som kan gjøres med sittestillingen. I tillegg benytter jeg Retul Zin som brukes til å digitalisere sykkelens endelige oppsett, slik at dette kan lagres. Mer info på www.retul.com

De som er interesserte kan skrive en mail til Ove H. på: ove.heimsvik(a)lyse.net så samler han opp til vi får en passende gruppe.