To lag er påmeldt Styrkeprøven 17. Juni 2017.
Ett 16 timers-lag og ett 18 timers-lag med start henholdsvis kl. 06.05 og 06.50 .

T-O ved start i 2010

De som foreløpig har stillet seg i spiss for de ovennevnte lag er henholdsvis Kjell Sponås/Harry Leo Nøttveit og Arild Døhlen/Ove Landa. Lagledelse for hvert av lagene vil bestå av en kaptein og 3 visekapteiner.

Mange gleder seg til årets Styrkeprøve og god sosial samtrening med Team Jæren. Vi ser frem til en god og velsmurt gjennomføring.

Den enkelte oppfordres til snarlig, og helst innen utgangen av februar, å melde inn sin deltagelse med Team Jæren i 2017 ved utfylling/innsendelse av skjema:

Du finner mer informasjon vedr påmelding her.

Den enkelte har selv ansvar for egen påmelding til Styrkeprøven.

Facebook event – Team Jæren 16-timers lag

Facebook event – Team Jæren 18-timers lag

Det letter selvsagt Team Jæren sitt arbeid med planlegging knyttet til støtteapparat og logistikk (transport og hotellbestillinger) at antall deltagere på det enkelte lag blir avklart tidlig.

Team Jæren har så langt ikke meldt på et ekspresslag til Styrkeprøven. Slik påmelding utelukkes ikke, men forutsetter at en gruppering setter seg i spiss og samler et gitt antall deltagere som er enige om en tenkt sluttid.

Vi vil komme tilbake med påmeldingsdetaljer knyttet til Color Line Tour etter hvert.

For Team Jæren
Ove Landa